Kundtjänst/Telefonorder:
Vill du ha hjälp eller är du osäker vid beställning?
Vi hjälper Dig gärna via telefon: 036-316490.
Måndag - Torsdag 9-18 (lunchstängt 13-14)
Fredagar 9-16

Köp:
Är Du under 18 år måste Din målsman beställa produkten eller att vi får ett skriftligt godkännande av målsman att Du får beställa produkten.

Priser:
De priser som vi visar tillsammans med produkten är alltid inklusive moms. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella prisfel. Endast omständigheter som vi inte kan råda över, t.ex. momshöjningar och valutaförändringar, kan få oss att höja priset.

Betalningsvillkor:
För tillfället säljer vi produkter Direktbetalning och kortbetalning via Payson och direkta banköverföringar.

Falska beställningar:
Alla falska beställningar och missbruk av denna webshop med tillhörande sidor kommer att polisanmälas. Docent Decibel kommer att göra sitt yttersta för att bistå polisen i utredningsarbetet. Då vi använder oss av IP-spårning så sparas allt i ett register om problem skulle uppstå, detta raderas när allt är genomfört. Ej utlösta paket faktureras med 350kr för våra omkostnader att skicka tillbaka paketen.
Ej betald faktura överlåts till Kredit Inkasso AB för indrivning.
Falsk beställning behandlas som bedrägeri och polisanmäls.

Ångerrätt:
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Produkten får ej vara använd. Den skall skickas tillbaka i originalförpackning inkl emballage plast med alla olika tillbehör som fanns från början ex manual, kablar, kontakter, fjärrkontroll etc. Saknas något debiterar vi dessa till ett självkostnadspris. Ta även här kontakt med oss innan Du skickar tillbaka produkten. Returrätten/ångerrätten gäller inte specialbeställda varor som inte finns i vårt ordinarie sortiment. Den gäller inte heller tillklippta produkter som t.ex. kablar och tyger på löpmeter eller specialbyggda produkter som baslådor anpassade efter en specifik bil.

Avbeställning:
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Dataförlust:
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Information:
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist:
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Top

Följ Oss

NYHETSBREV

Fyll i din E-mailadress för att ta del av vårat nyhetsbrev. Där finner du nyheter och erbjudanden på våra underkläder, bikini och övriga produkter.
Fyll i en korrekt E-mail adress.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
SKICKA
Unsubscribe

©2019 www.docent-decibel.se - All rights reserved.